Basiswetgeving

De brandweer valt onder de bevoegdheid van de Federale Regering. Meer bepaald de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder Minister Jan Jambon. 
De Dringende Geneeskundige Hulpverlening valt onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid van Minister Maggie De Block.