Organigram

Een piramidestructuur, dat is de organisatiestructuur die we nastreven in onze jonge vereniging, Aan de top bevind zich het Dagelijks Bestuur: Een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en een informaticaverantwoordelijke. Deze zijn gekozen door de Algemene Vergadering, leden die zich hiervoor hebben opgegeven op één van de medewerkersvergaderingen. Uit deze leden werd ook de Raad van Bestuur gekozen, die de koers uitstippelt.

Kort gezegd: Het dagelijks bestuur voert uit, wat de beheerraad beslist,  wat bekrachtigd werd door de algemene vergadering.

De feedback krijgen ze van, en geven ze aan de Provinciaal Verantwoordelijken. Dit Provinciaal aanspreekpunt heeft/zoekt Zonaal verantwoordelijken. Einddoel is om in elke post één of meerdere Antennes te hebben, letterlijk onze voelsprieten op het terrein. Dingen die leven in de post of zone, kunnen zo gemakkelijk naar de organisatie doorsijpelen, waarop die haar koers kan aanpassen aan de actuele noden.

Deze rollen zijn democratisch verkiesbaar, zo is het voorzien in de statuten van de VZW die binnenkort ter griffie zullen worden neergelegd. Nu, in de eerste geboortejaren, is dat ook gebeurd. Zij het in beperkte zin. De mensen die zich hebben opgegeven als medewerker zijn uitgenodigd om deel te nemen aan vergaderingen, waarop deze bestuurders, beheerders en verantwoordelijken werden verkozen uit deze beperkte groep. Dat democratisch proces moet groeien. Net als de bevragingen van onze achterban. Wij moeten het leren organiseren, onze leden moeten er gebruik van leren maken.

Momenteel hebben we een stevige basis, met meer dan tweeduizend leden. We hebben ook een stevige top van de piramide. Maar cruciaal in de toekomst van de vereniging zijn onze antennes en onze zonaal verantwoordelijken. De wisselwerking moet groeien en evolueren, maar we zijn ervan overtuigd dat onze organisatie, met deze structuur, binnen verloop van tijd een goed geoliede machine wordt.

Interesse om een rol te spelen in de vereniging? Laat het ons weten via het formulier onder "contact".

Powerpoint structuur VVB