DoelstellingenDe vereniging heeft tot doel :

A.     De belangen van de vrijwilligers, lid van een openbare brandweerdienst gelegen in Vlaanderen, te verdedigen, te beschermen en te vrijwaren. 

B.     Informatie en principes van en over de brandweerdienst te verspreiden, ten behoeve van de Vlaamse openbare brandweerdiensten, en daarnaast het ontwikkelen en het stimuleren van gezamenlijke inspanningen van de brandweervrijwilligers met als doel het sociaal, cultureel, geestelijk en professioneel welzijn en veiligheidsprincipes van de lokale en bovenlokale maatschappij te verbeteren. Alsook alle inspanningen te leveren voor het statutair welzijn van elke brandweervrijwilliger.

C.     Een brugfunctie waar te nemen tussen enerzijds de brandweervrijwilligers en de brandweerdiensten en anderzijds de diverse beleidsniveaus, onder meer door adviseren van de voogdijoverheden en alle diensten en organisaties dewelke betrokken zijn bij de taken van het brandweergebeuren in het algemeen. Tevens overlegmomenten te coördineren en te organiseren.

D.     De kwaliteit en de haalbaarheid te bewaken van de diverse opleidingen dewelke worden georganiseerd in het kader van de wetgeving en de gekoppelde opleidingstrajecten voor alle leden van de brandweerdiensten.

E.     Om de doelstelling onder b, c en d na te streven kan de vereniging activiteiten organiseren die het contact tussen de brandweervrijwilligers onderling, tussen de bevolking en de brandweerdiensten en brandweervrijwilligers en tussen andere brandweerdiensten of veiligheidsdiensten, bevorderen.