Nieuwe voorwaarden lidmaatschap!

Verbeterde voorwaarden verzekering
Beste collega,
 
Onze vorige nieuwsbrief is nog maar net droog, of hier is de volgende al! Zoals je reeds gemerkt hebt zitten we met VVB niet stil. Het is misschien lange tijd stil geweest, maar daar hadden we onze redenen voor. We waren fier jullie een sterk aanbod te kunnen bieden met de lidgelden. Maar nu komt het , vrienden, nadat de polis afgesloten was, kregen we van de verzekeraar een extraatje, en niet zomaar één.
 
In keuze 3 bij het onderwerp “tijdelijke ongeschiktheid per dag “ krijgen wij nu een tussenkomst van 4 euro/dag maar let op vanaf dag één(1) . Je hoeft dus geen 30 dagen te wachten vooraleer je vergoed wordt. Dit geldt alleen voor arbeidsongevallen die gebeuren in het kader van je werkzaamheden voor de brandweer(post-zone). Daarnaast kunnen deze vergoedingen ook proportioneel uitbetaald worden.
 
Daarom vind je hieronder de tabel met onze verbeterde voorwaarden.WAT ZIJN DE VERGOEDINGEN ?Uiteraard willen we gepast antwoorden op de vragen die jullie ons toestuurden. Daarom hieronder enkele veelgestelde vragen: 

1.     Kan je én lid van VVB én lid van BVV zijn?
Uiteraard kan dit zonder enig probleem.
 
2.     Kan je 2 maal vergoed worden bij een arbeidsongeval ?
Natuurlijk. Als je bij beide verenigingen aangesloten en verzekerd bent kan dit.
Als jouw aangifte bij onze verzekeraar wordt ingediend, dan is jouw vergoeding OK. Dit geldt ook bij de aangifte van hetzelfde ongeval bij BVV.  Beide polissen hebben met mekaar niets te maken.
 
3.     Kunnen beroepsbrandweerlieden ook aansluiten bij VVB?
Ja, dit kan en zij kunnen van dezelfde voorwaarden genieten. Natuurlijk moet je beseffen dat wij in eerste instantie zijn opgericht om de belangen van de vrijwilligers te behartigen.
 
4.     Wat is het verschil tussen de bedragen uitgekeerd door de NKOH (Nationale Kas voor Onderlinge Hulp de brandweerlieden) 
en deze uitgekeerd door VVB?


 


Word hier  lid!
   
  Als vereniging voor brandweervrijwilligers zijn we sinds januari 2014 druk in de weer om de brandweervrijwilligers in Vlaanderen te laten horen in de brandweerhervorming. Intussen zijn we versterkt door onze Frans- en Duitstalige collega's, zodat we de brandweervrijwilliger in België een stem kunnen geven. De eerste stappen waren moeizaam, en zijn een steeds evoluerend leerproces gebleken. Stap voor stap groeien we als verenigingen, waardoor onze aanwezigheid intussen niet meer te negeren is in het brandweerlandschap.

Basis daarvoor is natuurlijk een goeie communicatie. Na de sociale media, en later ook regelmatig de pers, hebben we een website opgestart om onze leden vlot te kunnen bereiken. Een meertalige site om alle leden van beide verenigingen zo goed en zo snel mogelijk te informeren over de hervorming. 

We zijn inmiddels weer een stukje geëvolueerd, en klaar voor een volgende cruciale fase in ons bestaan. Het lidmaatschap van onze VZW wordt opgesplitst in drie mogelijkheden.

  • Optie 1: U blijft gewoon lid zoals u nu reeds bent, of u bent nieuw, maar opteert voor het gratis lidmaatschap. U kan dan op de site, en het staat u vrij van advies te vragen aangaande de soms ingewikkelde wetgeving.  • Optie 2: U wordt steunend lid voor 7€ per jaar, waarvoor u bovenop bovenstaande, ook persoonlijke bijstand en advies op maat kan verwachten, wanneer u dat nodig hebt. Denk dan aan geschillen, evaluatie, aanwerving/bevordering en dergelijke. U hebt bij wet immers het recht om u te laten vertegenwoordigen, of vergezellen door wie u zélf wil.  • Optie 3 is ons "full option"-lidmaatschap. Wij bieden u een zeer voordelige verzekering aan, de voorwaarden vindt u in bovenstaande blauwe kader. Deze verzekering loopt via Ethias, die ons zéér interessante voorwaarden heeft toegekend, die nog verbeterd worden naarmate het aantal aangesloten leden vergroot.

Deze website is een tool, een hulpmiddel voor ons als organisatie, en voor u als bezoeker of lid. Als lid van de vereniging kan u zich registreren voor de site, waardoor u na inloggen verborgen velden kan raadplegen met specifieke informatie: contactgegevens, wetgeving, zone-nieuws, vergaderingen, notulen,... 

Neem gerust een kijkje, sluit aan als u brandweerman/-vrouw bent via het inschrijvingsformulier rechts op deze pagina. Blijf zo als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in de brandweerhervorming, en beslis mee over de koers die we varen middels de enquêtes die we zo veel mogelijk zullen houden onder onze leden.

Ònze vrije tijd, voor úw veiligheid!